กล่อง แซนด์วิช เรียบ แบบล็อค (Sandwich Container)

Attribute:

SKU : PLU 5033

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ ยาว 15.5 x กว้าง 7 x สูง 8cm

Share

PLU 5033
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)
715.58
วัสดุ (MATERIAL):-
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50  ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 32 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 80 บาท/ห่อ

สำหรับใส่แซนด์วิช (Sandwich)