| กลุ่มสินค้าแนะนำ |

| SUMMER DISCOUNT HOT ITEMS SET_1 |

PLU 1581

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 8 x สูง 6.5 cm

Sold 23 items

฿80 ฿80
฿70 ฿70 -13%
 

 

PLU 2701

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 80 x ก้น 52 x สูง 93 mm

Sold 275 items

฿80 ฿80
฿70 ฿70 -13%
 

 

PLU 2546

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 12.5 cm

Sold 165 items

฿67 ฿67
฿64 ฿64 -4%
 

 

PLU 6232

1 ห่อมี 50 ชิ้น, 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดกว้าง 2.5 x ยาว 10 cm

Sold 1 items

฿20 ฿20
฿15 ฿15 -25%
 

 

PLU 3058

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 7.7 x สูง 5.5 cm

Sold 3 items

฿90 ฿90
฿65 ฿65 -28%
 

 

PLU 3007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8.5 x ฐาน 7 x สูง 6 cm

Sold 0 items

฿78 ฿78
฿60 ฿60 -23%
 

 

PLU 3060

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.5 x ก้น Dia. 7 x สูง 7.8 cm

Sold 2 items

฿115 ฿115
฿85 ฿85 -26%
 

 

PLU 8168

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 2.5 cm.

Sold 39 items

฿65 ฿65
฿52 ฿52 -20%
 

 

PLU 8167

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 8.5 x สูง 2.2 cm

Sold 24 items

฿55 ฿55
฿52 ฿52 -5%
 

 

PLU 2091

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 6 cm

Sold 22 items

฿80 ฿80
฿70 ฿70 -13%
 

 

PLU 2097

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.0 cm

Sold 17 items

฿65 ฿65
฿60 ฿60 -8%
 

 

PLU 2092

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

Sold 304 items

฿85 ฿85
฿75 ฿75 -12%
 

 

| SUMMER DISCOUNT HOT ITEMS SET_2 |

PLU 2091

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 6 cm

Sold 22 items

฿80 ฿80
฿70 ฿70 -13%
 

 

PLU 2097

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.0 cm

Sold 17 items

฿65 ฿65
฿60 ฿60 -8%
 

 

PLU 2092

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

Sold 304 items

฿85 ฿85
฿75 ฿75 -12%
 

 

PLU 2098

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

Sold 82 items

฿80 ฿80
฿70 ฿70 -13%
 

 

PLU 9536

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.3 x ยาว 21.8 x สูง 7.1 cm

Sold 2 items

฿245 ฿245
฿233 ฿233 -5%
 

 

PLU 9537

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.3 x ยาว 21.8 x สูง 7.1 cm

Sold 0 items

฿255 ฿255
฿242 ฿242 -5%
 

 

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาด : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm

Sold 16 items

฿420 ฿420
฿399 ฿399 -5%
 

 

PLU 9541

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาดมิติรวม : กว้าง 20.8 x ยาว 25.3 x สูง 8 cm

Sold 30 items

฿420 ฿420
฿399 ฿399 -5%
 

 

PLU 2077

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm

Sold 13 items

฿95 ฿95
฿80 ฿80 -16%
 

 

PLU 2601

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 8.0 x Dia. ก้น 6.9 x สูง 7.1 Cm

Sold 0 items

฿90 ฿90
฿86 ฿86 -4%
 

 

PLU 2600

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 8.0 x Dia. ก้น 6.9 x สูง 7.1 Cm

Sold 0 items

฿90 ฿90
฿86 ฿86 -4%
 

 

PLU 2602

1 ห่อมี 20 ชุด | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด Dia. ฝาปาก 8.0 x Dia. ก้น 6.2 x สูง 9.4 Cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
฿95 ฿95 -5%
 

 

| บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายจากเยื่อพืช |

PLU 8883

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

Sold 0 items

฿185 ฿185
 

 

PLU 8876

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 19.0 x ยาว 24.5 x สูง 2.0 cm

Sold 0 items

฿258 ฿258
 

 

PLU 8870

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17.2 x ยาว 22.2 x สูง 4 cm (กล่องไม่รวมฝา)

Sold 4 items

฿310 ฿310
 

 

PLU 8855

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

Sold 4 items

฿150 ฿150
 

 

PLU 8859

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 15.5 x ยาว 23 x สูง 5.5 cm

Sold 0 items

฿310 ฿310
 

 

PLU 9376

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 20 x ยาว 22 x สูง 7 cm

Sold 1 items

฿385 ฿385
 

 

PLU 9403

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 19.6 x สูง 1.8 cm.

Sold 5 items

฿128 ฿128
 

 

PLU 8863

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ปาก 17 cm x Dia. ก้น 7 cm (ชามไม่รวมฝา)

Sold 0 items

฿130 ฿130
 

 

| แก้วพลาสติกเครื่องดื่มเย็น TAKEAWAY |

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

Sold 356 items

฿86 ฿86
฿80 ฿80 -7%
 

 

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 cm x ก้น DIA. 5.5 cm x สูง 11.5 cm

Sold 118 items

฿28 ฿28
 

 

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | ขนาดกว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

Sold 376 items

฿28 ฿28
 

 

| แก้วกระดาษเครื่องดื่มร้อน TAKEAWAY |

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.8 x ฐาน Dia. 5.0 x สูง 9.3 cm

Sold 164 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11 cm

Sold 38 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 2733

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.0 x ก้น DIA 6.0 x สูง 11 cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
฿95 ฿95 -5%
 

 

| บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวาน |

PLU 8482

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 4.1 cm

Sold 1 items

฿60 ฿60
 

 

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W 6.5 x L 9.5 x H 4.5 cm

Sold 5 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 10105

1 ห่อมี 10 ชิ้น | W 6.5 x L 9.6 x H 4.5 cm

Sold 12 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 11133

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 56 ห่อ, ขนาด กว้าง 7.5 x ยาว 10.5 x สูง 4.5 cm

Sold 2 items

฿38 ฿38
 

 

PLU 10004

1 ห่อมี 10 ชุด | 1 ลังมี 65 ห่อ ปาก 5.8 x ก้น 4.8 x สูง 7

Sold 2 items

฿28 ฿28
 

 

PLU 10104

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 42 ห่อ กว้าง 8 x ยาว 28 x สูง 7cm

Sold 2 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 2650

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 11 x ฐาน 9 x สูง 10.3 cm

Sold 47 items

฿112 ฿112
 

 

PLU 2624

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

Sold 0 items

฿157 ฿157
 

 

PLU 5249

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ, ขนาดกว้าง 8.5 x ยาว 12.5 x สูง 6.5 cm

Sold 7 items

฿58 ฿58
 

 

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 16 x ยาว 24 x ก้น 4 cm

Sold 0 items

฿450 ฿450
 

 

PLU 8370

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

Sold 22 items

฿115 ฿115
 

 

PLU 8373

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

Sold 25 items

฿120 ฿120
 

 

| ข้อมูลข่าวสารและบริการ |