| กล่องใส่อาหารเดลิเวอรี่ |

PLU 9546

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 4.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 5.2 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 9187

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาดกว้าง 14 cm x ยาว 19 cm x สูง 5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2470

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm.

฿ 140 ฿ 140

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22.5 x สูง 6 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาด : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm

฿ 420 ฿ 420

PLU 2429

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 11.7 x ก้น 7.2 x สูง 4.5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2566

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15.5 x ก้น 12 x สูง 4.5 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 4221

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16 cm x ก้น 7.5 cm x สูง 6.5 cm

฿ 60 ฿ 60
฿ 55 ฿ 55 -8%

PLU 4222

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18 cm x ก้น 9 cm x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 60 ฿ 60 -8%

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

| บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย |

PLU 9335

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9334

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 18.5 x สูง 7 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 9406

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 23.5 x สูง 6 cm

฿ 275 ฿ 275

PLU 9401

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9333

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 17 x ฐาน 8.5 x สูง 6 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9340

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 23 x สูง 2 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9369

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9367

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm.

฿ 145 ฿ 145

PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9351

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 7 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

฿ 245 ฿ 245

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm

฿ 145 ฿ 145

| แก้วพลาสติกเครื่องดื่มเย็น TAKEAWAY |

PLU 1102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x สูง 12 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x ก้น 6.0 cm x สูง 12 cm | เมื่อซื้อแก้ว PET ใส PLU 2394 , 2395 ครบ 2 ห่อ แถมฟรี ! ฝาโดมตัด (PLU 8105) 1 ห่อ

฿ 85 ฿ 85

PLU 2923

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5.0 cm x สูง 11 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 50 ฿ 50 -23%

PLU 2924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5 cm x สูง 14 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2379

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 x ก้น DIA. 5.3 x สูง 9.7 cm

฿ 26 ฿ 26

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 cm x ก้น DIA. 5.5 cm x สูง 11.5 cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | กว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

฿ 24 ฿ 24

| แก้วกระดาษเครื่องดื่มร้อน TAKEAWAY |

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.8 x ฐาน 5 x สูง 9.3 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 2312

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 11.3 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 2702

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 11.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 11cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 2710

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ ปาก 7.3 x ก้น 6 x สูง 6.5cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2703

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 18.4 x ยาว 22.4 x สูง 6 cm.

฿ 260 ฿ 260

PLU 2224

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 13.5 cm.

฿ 135 ฿ 135

| ถ้วยกระดาษชานอ้อย, กระดาษคราฟท์ |

PLU 1941

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 10 x ฐาน 7.5 x สูง 10 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 1942

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 8 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 1943

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ฐาน 11.5 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 1683

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 8.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 1684

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 10.5 cm

฿ 274 ฿ 274

PLU 1685

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9 x สูง 11 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 1679

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 14.5 x สูง 2.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 1681

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 14.5 x สูง 2.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 1678

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 13 x สูง 2.5 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 1680

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 13 x สูง 2.5 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 9485

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 13 x ฐาน 10.7 x สูง 12.3 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 1669

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 8.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 1671

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9 x สูง 11 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 1672

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 13 cm

฿ 345 ฿ 345

PLU 1670

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 7 ห่อ ปาก 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 10.5 cm

฿ 274 ฿ 274

| กล่องกระดาษคราฟท์ |

PLU 1665

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 14.0 x สูง 6.0 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 1656

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 270 ฿ 270

PLU 1674

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18.0 x ยาว 25.0 x สูง 7.0 cm

฿ 152 ฿ 152

PLU 1676

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 25.0 x ยาว 29.5 x สูง 8.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 1677

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 20.5 x ยาว 35.0 x สูง 7.0 cm

฿ 145 ฿ 145

| บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวาน |

PLU 8482

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 4.1 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W 6.5 x L 9.5 x H 4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10105

1 ห่อมี 10 ชิ้น | W 6.5 x L 9.6 x H 4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10085

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H4.5 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 10004

1 ห่อมี 10 ชุด | 1 ลังมี 65 ห่อ ปาก 5.8 x ก้น 4.8 x สูง 7

฿ 28 ฿ 28

PLU 10104

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 42 ห่อ กว้าง 8 x ยาว 28 x สูง 7cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 2650

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11 x ฐาน 9 x สูง 10.3 cm.

฿ 110 ฿ 110