ถุงซิปล็อคใส ขนาด 4 x 6 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7336

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 6 cm.

Share

วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง 4 x ยาว 6 cm.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 1,498 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา 70 บาท/ห่อ