OUT OF STOCK

Pre-Order

PLU 1958

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x สูง 1 cm

฿ 85 ฿ 85
Out of stock

PLU 9481

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 13 x ฐาน 11 x สูง 5.5 cm.

฿ 85 ฿ 85
Out of stock

PLU 6654

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ขนาด ช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 85 ฿ 85
Out of stock
Pre-Order

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm

฿ 75 ฿ 75
Out of stock
Pre-Order

PLU 10056

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 10 x ฐาน 8.3 x สูง 2.2 cm

฿ 300 ฿ 300
Out of stock
Pre-Order

PLU 7197

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อกว้าง 14.5 x ยาว 22 x สูง 5.2 cm.

฿ 185 ฿ 185
Out of stock
Pre-Order

PLU 9336

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก 15.5 x ฐาน 4.5 x สูง 5.5 cm

฿ 100 ฿ 100
Out of stock
Pre-Order

PLU 5169

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.5 cm (สั่งผลิตขั้นต่ำ 3 ลัง)

฿ 180 ฿ 180
Out of stock
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy