RECOMMENDED

New

PLU 2548

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 6 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9437

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาดกว้าง 16.5 x ยาว 23.5 x สูง 2.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 5746

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 20 x สูง 4 cm

฿ 130 ฿ 130
฿ 100 ฿ 100 -23%

PLU 9398

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 85 ฿ 85

PLU 8893

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17 x ยาว 22 x สูง 6 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 8892

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17 x ยาว 22 x สูง 6 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 8896

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 22 x สูง 2 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 8891

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 22 x สูง 6.8 cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 8890

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 22 x สูง 6.8 cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 8903

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 18.7 x สูง 5.8 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 8902

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 10.7 x ยาว 14.9 x สูง 6 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 8901

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 9.3 x ยาว 12.8 x สูง 5.2 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2706

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 9 x DIA. ก้น 6 cm x สูง 11 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2705

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 8 ก้น 5.5 สูง 9.2 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 1626

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 9 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 1625

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 9 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 1624

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 8 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 1623

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 8 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 2538

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.0 x ก้น DIA 6.0 x สูง 16.5 cm

฿ 86 ฿ 86

PLU 2530

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.0 x ก้น DIA 6.0 x สูง 12.5 cm

฿ 68 ฿ 68
New

PLU 1989

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.5 x ยาว 14.5 x สูง 17 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1988

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.5 x ยาว 14.5 x สูง 17 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1987

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 9.5 x ยาว 8 x สูง 18 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1986

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 9.5 x ยาว 8 x สูง 18 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1985

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 10 x ยาว 8 x สูง 25.5 cm

฿ 180 ฿ 180
New

PLU 1984

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10 x ยาว 8 x สูง 25.5 cm

฿ 180 ฿ 180
New

PLU 1994

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 15 x ยาว 24 x สูง 9 cm

฿ 345 ฿ 345
New

PLU 1993

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 15 x ยาว 24 x สูง 9 cm

฿ 345 ฿ 345
New

PLU 1908

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10 x ยาว 18 x สูง 9 cm

฿ 350 ฿ 350
New

PLU 1907

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10 x ยาว 18 x สูง 9 cm

฿ 350 ฿ 350

PLU 1694

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17 x สูง 7.6 cm (ใช้ร่วมกับฝา PET ใส PLU 1695)

฿ 435 ฿ 435

PLU 1693

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17 x สูง 5.6 cm (ใช้ร่วมกับฝา PET ใส PLU 1695)

฿ 400 ฿ 400

PLU 1692

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17 x สูง 4.2 cm (ใช้ร่วมกับฝา PET ใส PLU 1695)

฿ 370 ฿ 370
New

PLU 1690

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 13.4 x Dia ก้น 10.8 x สูง 9 cm

฿ 325 ฿ 325
New

PLU 1689

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 11.6 x Dia ก้น 8 x สูง 10.7 cm

฿ 285 ฿ 285
New

PLU 1688

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 11.6 x Dia ก้น 9 x สูง 8.3 cm

฿ 270 ฿ 270
New

PLU 8887

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia.รวมหูจับ 21.6 cm x Dia. ปาก 18.5 x สูง 2.2 cm

฿ 190 ฿ 190
New

PLU 8886

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด Dia.รวมหูจับ 20.9 cm x Dia. ปาก 18.5 x Dia. ก้น 17.5 x สูง 6 cm

฿ 250 ฿ 250
New

PLU 8885

1 ห่อมี 16 ชิ้นมี ถาด 1 ชิ้น / แก้ว 3 ชิ้น / ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ชิ้น / จาน 3 ชิ้น / ตะเกียบ 3 ชิ้น / ช้อน 3 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ

฿ 45 ฿ 45
฿ 40 ฿ 40 -11%
New

PLU 8883

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 185 ฿ 185
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy