RECOMMENDED

New

PLU 8885

1 ห่อมี 16 ชิ้นมี ถาด 1 ชิ้น / แก้ว 3 ชิ้น / ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ชิ้น / จาน 3 ชิ้น / ตะเกียบ 3 ชิ้น / ช้อน 3 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ

฿ 45 ฿ 45
New

PLU 8883

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 8880

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 8878

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 20 x สูง 1 cm

฿ 65 ฿ 65
New

PLU 8876

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 19.0 x ยาว 24.5 x สูง 2.0 cm

฿ 210 ฿ 210
New

PLU 8875

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.0 x ยาว 20.0 x สูง 2.0 cm

฿ 105 ฿ 105
New

PLU 8870

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17.2 x ยาว 22.2 x สูง 4 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 275 ฿ 275
New

PLU 8862

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 22.2 x ยาว 20.4 x สูง 3.2 cm

฿ 345 ฿ 345
New

PLU 8860

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.2 x ยาว 22 x สูง 4.4 cm

฿ 270 ฿ 270
New

PLU 8856

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 12.3 x ยาว 16 x สูง 4 cm

฿ 105 ฿ 105
New

PLU 8859

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 15.5 x ยาว 23 x สูง 5.5 cm

฿ 265 ฿ 265
New

PLU 8851

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 18 x ยาว 25 x สูง 5 cm

฿ 290 ฿ 290
New

PLU 8855

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 135 ฿ 135
New

PLU 8863

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ปาก 17 cm x Dia. ก้น 7 cm (ชามไม่รวมฝา)

฿ 115 ฿ 115

PLU 5745

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 1102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x สูง 12 cm

฿ 92 ฿ 92
฿ 70 ฿ 70 -24%

PLU 2194

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5.4 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 8103

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดปาก Dia. 9.8 x สูง 1.5 cm

฿ 42 ฿ 42

PLU 9411

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10 x ยาว 13.5 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9399

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14.0 x ฐาน 11.3 x สูง 8.5 cm (ใช้คู่กับฝา PLU 9394)

฿ 145 ฿ 145

PLU 8105

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10.3 x สูง 5.5 cm

฿ 40 ฿ 40
฿ 30 ฿ 30 -25%

PLU 2988

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.8 x ก้น Dia. 7.0 x สูง 9.0 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 9462

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2987

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia 9.8 x ก้น Dia. 5 x สูง 13.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 2986

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาดปาก Dia. 9.8 cm x ก้น Dia. 5.2 cm x สูง 11 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 9406

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 23.5 x สูง 6 cm

฿ 275 ฿ 275

PLU 9303

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาดกล่องรวมฝา : กว้าง 20 x ยาว 23 x สูง 6.5 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 9391

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm  (ใช้คู่กับฝา PLU 9394)

฿ 145 ฿ 145

PLU 2981

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.8 x ก้น Dia. 6.3 x สูง 12 cm

฿ 120 ฿ 120
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy