ฝากระดาษปิดแก้วกระดาษ

PLU 2227

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 8.0 x ก้น Dia. 5.7 x สูง 9.2 cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
 

 

PLU 2732

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 8.0 x ก้น Dia. 5.7 x สูง 9.2 cm

Sold 20 items

฿77 ฿77
 

 

PLU 2231

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 8.0 x ก้น Dia. 5.7 x สูง 9.2 cm

Sold 10 items

฿77 ฿77
 

 

PLU 2733

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.0 x ก้น DIA 6.0 x สูง 11 cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
 

 

PLU 2705

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 8 ก้น 5.5 สูง 9.2 cm

Sold 88 items

฿75 ฿75
 

 

PLU 2706

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 9 x DIA. ก้น 6 cm x สูง 11 cm

Sold 12 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 2530

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.0 x ก้น DIA 6.0 x สูง 12.5 cm

Sold 181 items

฿68 ฿68
 

 

PLU 1624

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 8 cm

Sold 6 items

฿67 ฿67
 

 

PLU 1623

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 8 cm

Sold 13 items

฿67 ฿67
 

 

PLU 1626

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 9 cm

Sold 192 items

฿70 ฿70
 

 

PLU 1625

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 9 cm

Sold 127 items

฿70 ฿70
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy