9.0 cm

PLU 1036

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1045

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9 x สูง 0.8 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1012

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 18 ฿ 18

PLU 1041

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 5 cm.

฿ 33 ฿ 33

PLU 8053

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.6 x สูง 1 cm.

฿ 15 ฿ 15

PLU 8162

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy