2_3กล่องเบเกอรี่ใส OPS

PLU 5745

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 13.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

฿ 160 ฿ 160
฿ 130 ฿ 130 -19%

PLU 5251

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 13.5 x ยาว 19.7 x สูง 4.4 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 5571

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 18.5 x ฐาน 18.5 x สูง cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 5249

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 12.5 x สูง 6.5 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 5247

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ กว้าง 7.0 x ยาว 12.2 x สูง 6.2 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 5246

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 8.5 x สูง 5.7 cm

฿ 53 ฿ 53

PLU 5250

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 54 ห่อ, กว้าง 7.5 x ยาว 7.5 x สูง 3.5 cm.

฿ 38 ฿ 38

PLU 5245

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ , กว้าง 10.0 x ยาว 10.0 x สูง 4.8 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 5551

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ กว้าง 7.0 x ยาว 11.0 x สูง 4.5 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 5552

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 9.0 x ยาว 14.0 x สูง 3.8 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 5576

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 19.0 x สูง 5.5 cm.

฿ 160 ฿ 160

PLU 5243

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 9.7 x ยาว 15.5 x สูง 4.3 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 5562

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ กว้าง 7 x ยาว 9.5 x สูง 3.5 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 5244

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 21 x สูง 6.5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 5252

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 22.7 x สูง 8.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 5601

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11.4 x ยาว 14 x สูง 8 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 5594

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ กว้าง 9.2 x ยาว 11.9 x สูง 3 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 4451

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, กว้าง 10 x ยาว 15.3 x สูง 3.3 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 4400

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 24.4 x สูง 7.9 cm

฿ 240 ฿ 240

PLU 4401

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 9.8 x ยาว 19.1 x สูง 7.9 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 5590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ กว้าง 9.5 x ยาว 13.5 x สูง 5.5 cm

฿ 92 ฿ 92

PLU 5615

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.0 x ยาว 16.7 x สูง 6.25 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 5613

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 18.5 x สูง 4.7 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 5698

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ กว้าง 21 x ยาว 21 x สูง 7.5 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5654

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.9 x สูง7.45 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 5653

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 14 x ยาว 14 x สูง 8.75 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 5586

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 9.2 x ยาว 12.5 x สูง 6.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 5584

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ กว้าง 10.3 x ยาว 13.6 x สูง 6.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 5692

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 13.4 x สูง 6 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 5595

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 13.5 x สูง 5.8 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 5603

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ, ขนาด กว้าง 9.9 x ยาว 11 x สูง 5.5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 5687

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ กว้าง 9.1 x ยาว 13.1 x สูง 6 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 5695

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1ลังมี 30 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.6 x ยาว 12.6 x สูง 4.3 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 4454

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาดรวม กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 4 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 5588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ

฿ 105 ฿ 105

PLU 5688

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.8 x สูง 4.2 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 5693

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ, กว้าง 10.2 x ยาว 16.5 x สูง 6 cm

฿ 128 ฿ 128

PLU 5585

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 9.5 x ยาว 9.6 x สูง 3.5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 4402

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14 x ยาว 17.85 x สูง 6.55 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 4456

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ, กว้าง 15 x ยาว 21.5 x สูง 5 cm

฿ 178 ฿ 178
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy