PLU 9411 FEST CHOICE กล่องอาหารกระดาษปลอดภัย 500 ml
SIZE (cm.)WIDTH (W)
LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
1013.55.5500
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษฟู้ดส์เกรด
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 21 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 95 บาท/ห่อ

 
 
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy