แก้วน้ำกระดาษ 8 oz. ขาว ไม่ติดหู

Attribute:

SKU : PLU 2284

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.5 x ก้น 5.2 x สูง 9.5 cm.

Share

วัสดุ (MATERIAL) : กระดาษ
ขนาด (SIZE) : เส้นผ่านศูนย์กลาง(Dia) ปากแก้ว 7.5cm  ก้นแก้ว 5.2cm

: สูง(H) 9.5cm
ความจุ (CAPACITY): 8 oz.
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 40 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 60 บาท/ห่อ