กล่องอาหารกลม PP ใส (16 oz) + ฝาใส

Attribute:

SKU : PLU 2423

Share

PLU 2423
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A12616
B9.4
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25  ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 90บาท/ห่อ