ถุงพลาสติก HD ตัดตรง (ขุ่น) ขนาด 7 x 11 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7801

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 in.

Share

วัสดุ   : -
ขนาด  : กว้าง 7 x ยาว 11 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 ก.ก.
บรรจุลังละ : 30 ห่อ
ราคา 50 บาท/ห่อ