ถุงพลาสติกร้อน PP ขนาด 5 x 9 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7094

1 ห่อมี 0.5 ก.ก.| 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 9 in.

Share

วัสดุ   : PP
ขนาด  : กว้าง 5 x ยาว 9 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 ก.ก.
บรรจุลังละ : 30 ห่อ
ราคา 45 บาท/ห่อ