ถ้วยชิม 2 oz K-resin+ฝา PET ปาก 60 mm

Attribute:

SKU : PLU 3000

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 6.3 x ฐาน 4.3 x สูง 3 cm.

Share

PLU 3000
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A6.332
B4.3
วัสดุ (MATERIAL): PET
บรรจุห่อละ (PCS./PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 40 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK) : 40 บาท/ห่อ