วัสดุ:PET
 
ขนาดมิติฝา:กว้าง (wide)  15.5   cm

:ยาว (length)20   cm
 :สูง (height)6.5   cm
ขนาดมิติฐาน:กว้าง (wide)12   cm
 :ยาว (length)16   cm
 :สูง (height)6.5   cm
บรรจุห่อละ :50    ชิ้น 
บรรจุลังละ :6    ห่อ
ราคา :340    บาท/ห่อ 

สามารถนำไปใส่:

  • สลัด สำหรับห่อกลับ (takeaway), วางขาย, หรือ ส่ง (food delivery)