มีดพลาสติก PS ดำ 7" (TW552)

Attribute:

SKU : PLU 6598

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | กว้าง 1.7 x ยาว 19.5 cm.

PLU 6598  มีดพลาสติก PS ดำ 7" (TW552)
วัสดุ : PS
ขนาดมิติรวม : -กว้าง(wide) 1.7 cm
              -ยาว(length) 19.5 cm
บรรจุห่อละ : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ : 20 ห่อ
ราคา 75 บาท/ห่อ