ถุงซิปล็อคใส ขนาด 7 x 10 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7339

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ ขนาด กว้าง 7 x ยาว 10 cm.

Share

วัสดุ : PE
ขนาด : กว้าง 7 x ยาว 10 cm.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 368 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา : 68 บาท/ห่อ