ถุงซิปล็อคใส ขนาด 6 x 8 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7338

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 8 cm.

Share

วัสดุ :PE
ขนาด : กว้าง 6 x ยาว 8 cm.
บรรจุห่อละ :0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 468 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา : 68 บาท / ห่อ