วัสดุ   : PS
ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน  10.5 cm , สูง  6.5 cm
วัดจากขอบด้านใน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน    8.0 cm , สูง  6.3 cm
บรรจุห่อละ : 25 ชิ้น
บรรจุลังละ : 20 ห่อ

ราคา 70 บาท/ห่อ