แก้ว น้ำดื่ม PP ใส 6 oz. ปาก 70 mm.

Attribute:

SKU : PLU 2895

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 70mm, ก้น 4.3cm, สูง 7.5cm

Share

PLU 2895
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A77.56
B4.3
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 40 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 14 บาท/ห่อ