แก้วไวน์ PS ใส NO.812

Attribute:

SKU : PLU 1806

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ | ปาก 6.8 x ฐาน 4.8 x สูง 8.3 cm.

Share

PLU 1806
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (cc.)
A9.88.3200
B4.8
วัสดุ (MATERIAL): PS
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 10 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 25 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 24 บาท/ห่อ