ขนาด : กว้าง x ยาว = 28.0 x 36.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม(ประมาณ 16 ใบ)
บรรจุลังละ : 25 กิโลกรัม
ราคา : 52 บาท/ห่อ