ขนาด : กว้าง x ยาว = 36.0 x 45.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 7 ใบ)
บรรจุลังละ : 25 กิโลกรัม
ราคา : 90 บาท/ห่อ