วัสดุ   : LLDPE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 5.0 x 14.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 102 ใบ)
บรรจุลังละ : 60 ห่อ
ราคา:  55 บาท/ห่อ