วัสดุ   : LLDPE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 8.0 x 16.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 55 ใบ)
บรรจุลังละ : 60 ห่อ
ราคา : 55 บาท/ห่อ