วัสดุ   : LLDPE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 15.0 x 22.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 24 ใบ)
บรรจุลังละ : 60 ห่อ

 

ราคา 55 บาท/ห่อ