ถุงหิ้วขาว ขนาด 12 x 26 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7289

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 26 in

Share

วัสดุ   : PP
ขนาด : กว้าง 12 x ยาว 26 in
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 30 ห่อ
ราคา 45 บาท/ห่อ