ถุงคุกกี้ใส PPT ขนาด 5 x 8 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7027

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 8 in.

Share

วัสดุ   : PPT
ขนาด : กว้าง 5 x ยาว 8 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 ก.ก.
บรรจุลังละ : 60 ห่อ
ราคา 50 บาท/ห่อ