ถุงคุกกี้ใส PPT ขนาด 6 x 9 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7028

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

Share

วัสดุ : PPT
ขนาด : กว้าง 6 x ยาว 9 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 ก.ก.
บรรจุลังละ : 60 ห่อ
ราคา : 50 บาท/ห่อ