ถุงคุกกี้ใส PPT ขนาด 8 x 12 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7030

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 12 in.

Share

วัสดุ   : PPT
ขนาด : กว้าง 8 x ยาว 12 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 ก.ก.
บรรจุลังละ : 60 ห่อ
ราคา : 50 บาท/ห่อ