ถุงซิปล็อคใส ขนาด 5 x 7 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7337

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ ขนาด กว้าง 5 x ยาว 7 cm.

Share

วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง 5 x ยาว 7 cm. 
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 750 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา 70 บาท/ห่อ