วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 10.0 x 15.0 cm.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 228 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา 68 บาท/ห่อ