ถุงซิปล็อคใส ขนาด 12 x 17 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7318

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17 cm.

Share

วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง 12 x ยาว 17 cm.
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 280 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ
ราคา 130 บาท/ห่อ