ถุงซิปล็อคใส ขนาด 13 x 20 cm

Attribute:

SKU : PLU 7319

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ | กว้าง 13 x ยาว 20 cm.

Share

วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง 13 x ยาว 20 cm.
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 270 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ
ราคา 130 บาท/ห่อ