วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง x ยาว =15.0 x 23.0 cm
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 185 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ

 ราคา 136 บาท/ห่อ