วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 5.0 x 8.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 60 ห่อ

 

ราคา 50 บาท/ห่อ