ถุงหิ้วสี ขนาด 12 x 20 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7063

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 20 in.

Share

วัสดุ   : PP
ขนาด : กว้าง 12 x ยาว 20 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา 45 บาท/ห่อ