แท่งคนกาแฟสีน้ำตาล ขนาด 5 mm x 12 cm

Attribute:

SKU : PLU 1122

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | กว้าง 0.5 x ยาว12 cm.

Share

ขนาด : กว้าง 0.5 x ยาว12 cm.
บรรจุห่อละ : 250 ชิ้น
บรรจุลังละ : 40 ห่อ
ราคา 25 บาท/ห่อ