FEST CHOICE กล่องอาหารกระดาษปลอดภัย (600 ml)

Attribute:

SKU : PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

Share

PLU 9362  FEST CHOICE กล่องอาหารกระดาษปลอดภัย (600 ml)
SIZE (cm.)WIDTH (W)
LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
10.715.55.7600
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษ Food Grade เคลือบ PE
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 16 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 110 บาท/ห่อ

 
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy