กล่องอาหารเหลี่ยม PP + ฝา PP ขนาด 600 ml. (TL600)

Attribute:

SKU : PLU 9188

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.5x ยาว 17.5x สูง 4cm.

Share

PLU 9188 
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.517.54600 
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 80 บาท/ห่อ