วัสดุ   : PP
ขนาด : กว้าง x ยาว = 22.0 x 48.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 25 ห่อ 
ราคา : 90 บาท/ห่อ

ถุงหิ้วสี ขนาด 22 x 48 นิ้ว : สำหรับใส่สินค้า คละสี (ในแต่ละห่อสีเดียวกัน)