วัสดุ : LLDPE
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ50 ใบ)
บรรจุลังละ : 30 กิโลกรัม
ราคา: 55 บาท/ห่อ