วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 20.0 x 30.0 cm.
บรรจุห่อละ :1 กิโลกรัม (ประมาณ 85 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ

ราคา 136 บาท/ห่อ