วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 25.0 x 38.0 cm.
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม  (ประมาณ 58 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ 

 

ราคา 136 บาท/ห่อ