วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 30.0 x 42.0 cm.
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 43 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ

ราคา 136 บาท/ห่อ