ขวดซอส ขนาด 435 ml พร้อมฝาซอส

Attribute:

SKU : PLU 8932

Share

PLU 8932
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
A222.5435
B6.5
วัสดุ (MATERIAL)
: -
บรรจุห่อละ (PCS/PACK)
: 1 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX)
: 133 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)
: 13 บาท/ห่อ