หลอดงอสีขาว ขนาด 0.6 x 21-22 cm ใส่ซองขาว

Attribute:

SKU : PLU 1135

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 22 cm.

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 22 cm.
บรรจุห่อละ : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ : 50 ห่อ 

ราคา 30 บาท/ห่อ