หลอดงอสีน้ำตาล ขนาด 6 mm x 21-22 cm

Attribute:

SKU : PLU 1131

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 22 cm.

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 22 cm.
บรรจุห่อละ : 250 ชิ้น
บรรจุลังละ : 40 ห่อ

ราคา 23 บาท/ห่อ