ช้อนไม้ 14 cm

Attribute:

SKU : PLU 10171

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 14 cm

Share

PLU 10171
SIZE (cm)LENGTH (L)
14
วัสดุ (MATERIAL): -
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
ราคา (PRICE/PACK): 90 บาท/ห่อ