HOLIDAY : แจ้งวันหยุดบริษัท ฯ

  

ประกาศวันหยุด : บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันแรงงาน และ 4 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันฉัตรมงคล

ยูนิแพค เซ็นเตอร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

๖ เมษายน วันจักรี วันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

สนง.บางใหญ่และวิภาวดี 60 หยุดทำการ 13-18 เมษายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ปิด-เปิดรับออเดอร์ ดังกล่าว เพื่อสินค้าจะได้ไม่ตกค้างที่ขนส่งช่วงเทศกาล

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ